page

KBb-17 / KBb-18 Tegelek şekilli gaty ýersiz erkin hammam

San


Parametr

Model belgisi: KBb-17 / KBb-18
Ölçegi: 1300x1300x570mm
1500x1500x570mm
OEM: Elýeterli (MOQ 1pc)
Material: Gaty ýerüsti / guýma rezin
Faceüzü: Mat ýa-da ýalpyldawuk
Reňk Adaty ak / gara / çal / beýlekiler arassa reňk / ýa-da iki-üç reňk garyndy
Gaplamak: Köpük + PE filmi + neýlon gaýyş + Agaç sandyk (Ekologiýa taýdan amatly)
Gurnama görnüşi Freestanding
Garnitura Açylýan drenaer (gurulmadyk);Merkeziň drena .y
Kran Goşulmaýar
Şahadatnama CE & SGS
Kepillik 5 ýyldan köp

Giriş

KBb-17 Tegelek stendiň ýeke özi size täzeden baglanyşyk getirýär Düwürtik pursaty, tegelek wannalaryň diametri 1300mm (51 '') we 1500mm (59 '') bolup, merkezi drena and we hiç hili kemçiliksiz tegelek ýer bar.

KBb-17 we KBb-18 tegelek siňdiriji turba, diametri 1300mm (51 ''), beýlekisi 1500mm (59 '') bolanda şol bir galyndydan ýasalýar.rahatlygy we döwrebap dizaýny ergonomiki öndürijilik bilen birleşdirip, ösen proses bilen enjamlaşdyrylandyr.Premium hilli guýma rezin gurluşy güýç we berklik üçin gaty ýer bilen berkidilýär.Onuň häzirki zaman egri dizaýny islendik bezege gabat geler we hammamyňyzda ajaýyp fokus nokadyny emele getirer.Vannaňyzy erkin stend stili bilen döwrebaplaşdyryň, dynç almak üçin sahylyk bilen ululykda.

Kiçijik hammam siziň islegleriňize görä ýa-da islegiňize görä ululykdaky çüýşe bolsa, çyzgylaryňyza ýa-da dizaýnyňyza görä OEM turbalaryny ýerine ýetirip bileris.

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary:

Wannalarymyzyň hemmesi SGS tarapyndan tassyklanan hil.Olara hrom aşýan tanklar we hrom pop-up drena .lary girýär.Giň gerimli çüýşäniň ululyklary öýler, myhmanhanalar, willalar, spa otaglary üçin çüýşe we ş.m. ulanmak üçin amatlydyr. Iň oňat material ömri uzak dowam edýär.Tegelek şekilli wannany gurmak aňsat, ony saklamagyň aýratyn zerurlygy ýok.Mat ýa-da ýalpyldawuk ýerüsti bejergini we saýlamagyňyz üçin köp reňk hödürleýärdik.

KBb-18 (1)
KBb-18 (2)

Wannany çig maldan, elde ýasalan polatdan, kesmekden, boýamakdan we gaplamakdan ýokary tehnologiýaly önümçilik prosedurasy we has ýokary dolandyryş ulgamy bolan hammam çüýşesi bilen üpjün ediji, bizden öndürilen önümleriň 4-e çenli barlanjakdygyna kepil geçýäris. eliň.

212 (1)
212 (2)
212 (1)

Zawod şahadatnamalary

21

KBb-17 / KBb-18 Ölçegler

KBb-18-130

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Biz bilen habarlaşyň

    Habaryňyzy goýuň